Sunday, December 28, 2014

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

తెలుగు భాషాభిమానులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


సందర్శించండి:
మీ అభిమానులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తియ్యని తెలుగులో పంపండి.